Hoe is het ontstaan? 

De fascinatie van klanken in de therapie is een hele oud thema. Hans Cousto heeft het pionierswerk gedaan met de stemvorken en kwam tot de ontdekking dat de trillingen een helende werking had op het menselijk lichaam. Inmiddels worden de stemvorken bij allerhande therapievormen ingezet, soms zelfs in de reguliere geneeskunde. Er zijn meerdere ontwikkelingen gaande betreffende klanktherapie. Stemvorken mag dan nog niet zo’n bekend fenomeen zijn, maar ze brengen een nieuwe vorm van heling met zich mee, waarbij vele mooie resultaten te behalen zijn. Trillingsfrequenties van planeten

Hans Cousto ontdekte de link tussen de bewegingen van de planeten en de muziek. De omwentelingsritmes van de hemellichamen, de trillingsfrequenties, heeft Hans Cousto geoctaveerd tot voor de mens hoorbare tonen. Hans Cousto liet stemvorken maken met die specifieke planeetfrequenties. Wereld van geluid Alles is trilling. Gelukkig komt de wetenschap steeds meer tot deze conclusie. Als je zoals ik met edelsteentherapie bezig bent dan weet je al dat die vaste materie van kristallen/edelstenen ook uit trillingen bestaat. Het is eigenlijk verrassend dat we de dingen om ons heen zien als vaste objecten. Een tafel als een tafel en een stoel als een stoel. Feitelijk bestaat die tafel of stoel uit trillende deeltjes! Trillingen kunnen wij als mens waarnemen op allerlei verschillende manieren. 

Dit is afhankelijk van de frequentie, dit is het aantal trillingen per seconde, dus hoe snel de deeltjes trillen. Als mens kunnen we trillingen horen tussen ongeveer 18 en 18.000 hertz. Gelukkig is wat we kunnen horen maar een fractie van al het geluid dat bestaat. Je zou namelijk gek worden als je alles kon horen. Eigenlijk produceert iedere golfbeweging geluid maar afhankelijk van onze zintuigen kunnen we dit al dan niet horen. Zo horen kinderen meer dan volwassene, en sommige dieren hebben een totaal ander hoorbereik. Zo hoort een olifant hele lage tonen (tot ongeveer 10 hertz), en een walvis hele hoge (tot ongeveer 50.000 hertz). Het hondenfluitje dat wij niet horen, maar de hond wel is een goed voorbeeld.

Wetenschap 

Ongeveer 35 jaar geleden stelde de Franse K.N.O.-arts prof. Alfred Tomatis vast dat psyche en gehoor met elkaar in nauw verband staan. Het gehoor nam, volgens Tomatis een sleutelpositie in, in het gehele functioneren van het menselijk organisme. Als het gehoorvermogen toeneemt, verbeterde zich volgens hem de algehele psychische toestand. Horen, maar vooral luisteren, is de basis van de communicatie met jezelf en anderen. Het oor hoort altijd, onbewust en passief. Luisteren doe je bewust en actief.

Hij ontdekte dat geluiden via een oor tegelijk gaan. Het ene oor wordt gestimuleerd terwijl het andere oor ontspant. Dit is een ritmisch gegeven en een soort gymnastiek voor de oren. De oren kunnen op die manier geluiden goed reguleren.

Beweging, motoriek, ritme en houding (fysiek en psychisch) zijn altijd verbonden met het gehoor en evenwichtsorgaan. Tevens ontdekte hij het belang van de snelle geleiding van het geluid via ons skelet naar de cochlea (slakkenhuis) en de hersenen. Vanuit het oor wordt ons dagelijks functioneren geregisseerd. Daardoor kan een training van het oor op een breed gebied verbeteringen teweeg brengen in lichaam en geest. Een goed luisterend oor is een voorwaarde voor persoonlijke groei. Het oor is de poort naar de wereld en naar onze ziel.

Het gehoor is ook een van de vroegst ontwikkelde organen in een embryo. In de 8e week van de zwangerschap wordt het gehoor aangelegd en bij de 21e week is het gehoor volledig ontwikkeld.

Geluid is een van de krachtigste energieën, samen met licht. Elk orgaan, weefsel, elke klier en cel wordt per definitie gevoed door de vitale levensenergie. Per definitie is elk orgaan, weefsel, elke klier en cel in ons lichaam aangewezen op een regelmatige en ononderbroken toevoer van deze energie, om het levensproces op gang te houden. Zowel de oeroude Chinese als de Indiase geneeskunst zijn er op gericht om verstoringen in energie binnen en buiten het lichaam op te ruimen, waardoor de ziekteverschijnselen ook verdwijnen. Het gebruik van stemvorken kan een manier zijn om verandering teweeg te brengen op alle niveaus van dit energiesysteem, waardoor er ook genezing mogelijk is op al deze niveaus. Het eenvoudige concept van het gebruik van eenvoudige instrumenten. 

De klanktrillingen van stemvorken werken heel sterk en effectief, toch zijn het heel eenvoudige instrumenten die aanzienlijke veranderingen kunnen teweegbrengen in het energiepatroon in en om het menselijk lichaam. Ze werken als een reinigingsmiddel, dat zware, donkere, negatieve energie in de aura en de chakra’s kan losmaken en omvormen. De klanktrillingen hebben, samen met de intentie en energie die de genezer zelf neerzet, het vermogen om deze energieblokkades snel en effectief aan te pakken en op te ruimen. De lengte van de aanslag en de klank die de vorken produceren roepen een etherische, haast magische sfeer op, die lange tijd blijft hangen en lijkt door te dringen in het hele gebied waar ze worden ingezet. Let ook op de stilte na de klank, die dan nog intenser lijkt. 

Degene die behandeld wordt zal alleen die hoeveelheid aan vibraties opnemen die nodig is op dat moment, en hetzelfde geldt voor de therapeut zelf – zo is klank een veilige therapievorm, in het bijzonder ook goed inzetbaar bij kleine kinderen die de effecten ervan op hun zintuigen schijnen te onthouden; kinderen beschikken blijkbaar over iets universeels, dat ver uitstijgt boven gewone taal  en communicatievormen. De stemvorken kunnen worden gebruikt met een laserprecisie waarbij het effect eenpuntig gericht wordt, bijvoorbeeld in het middelpunt van een chakra, of op een specifiek acupunctuurpunt op een meridiaan of gewoon ergens op een pijnlijke plek in het lichaam. Een andere mogelijkheid van gebruik is het na het krachtig aanslaan gewoon ronddraaien van de stemvorken in een oneindige ACHT (Lemniscaat) of een spiraalbeweging boven de plek, om het gewenste effect te bereiken. De klanken die de stemvorken maken hebben iets spiritueels in zich; een eigenschap die al veel helers hebben ontdekt tijdens het werken met de stemvorken in hun praktijk.   

Meestal worden ze tot klinken gebracht door de twee stemvorken aan te slaan, uiteraard in setjes die het juiste akkoord vormen voor het doel waarvoor ze gebruikt worden. Deze combinaties kunnen uitgekozen worden door de menselijke computer zelf, bijvoorbeeld door kinesiologie (spiertesten) of pendelen, of andere eenvoudige technieken. 

De harmonische boventonen spelen een even belangrijke rol in dit geheel, zeker wanneer meerdere stemvorken tegelijk klinken. De meervoudige resonantie van al deze boventonen gaat dan harmonieus samen met de eigen genezende energie van de heler die de stemvorken vasthoudt. Zo vormen de stemvorken een verlengstuk van de handen van de heler en blijkt de klankcombinatie de al aanwezige energie die overgebracht wordt alleen nog maar te versterken. Het effect hiervan is dat deze manier van energie-overbrenging de vele soorten stress of negatieve energie kunnen vrijmaken en ontladen; dit kan tussen de stemvorken gevoeld worden als een zware donkere massa die oplost. De stemvorken kunnen worden gebruikt bij alle situaties waarbij sprake is van  verstoring in de energiebalans, zowel in het fysieke lichaam als in de diverse energielichamen. Het zijn ideale instrumenten bij emotionele stress en trauma’s die verstoring teweeg brengen in de aura en de chakra’s en in het meridiaanstelsel.

De frequenties van deze stemvorken zijn niet gebaseerd op een muzikale standaard zoals het Harmonische Spectrum.

Zij zijn gebaseerd op de precieze mathematische formule van de rotatie van de planeten om de zon. De chakra-stemvorken werken op een subtiel energetisch niveau.

De 7 chakra’s volgens Cousto

 • 1e Chakra 194,18Hz; versterkt het gevoel van veiligheid, de diepe geborgenheid van Moeder Aarde, het kosmische OM, en bevordert het aarden, het ‘in je lichaam zijn’.

 • 2e Chakra 210,42Hz; staat voor emotionele rust, zachtheid, intuïtie. De stemvork versterkt het gevoelsleven en het vrouwelijke en bevordert de soepelheid die nodig is in het dagelijks leven.

 • 3e Chakra 126,22Hz; versterkt het gevoel van kracht en motivatie. Ze stimuleert het eigen identiteitsgevoel, geeft vitaliteit, doet uitstralen en wekt enthousiasme, assertiviteit en vastberadenheid op.

 • 4e Chakra 136,10Hz; stelt je hartchakra volledig open zodat je in overeenstemming met de Goddelijke Liefde komt. Je bent een warme en hartelijke persoonlijkheid en je bent opgewekt. Je wekt vertrouwen en je schenkt blijdschap aan je medemens. Je voelt je één met de schepping en je waarneming wordt verfijnd. 

 • 5e Chakra 141,27Hz; stimuleert alle vormen van samenwerking en communicatie. De stemvork versterkt het vertrouwen in helder denken, schrijven en spreken.

 • 6e Chakra 221,23Hz; versterkt de gevoelens van liefde en bevordert diepe relaties met anderen. De zin voor kunst en voor elke vorm van creativiteit wordt versterkt. Met deze stemvork stemt men zich af op het hoger principe van krijgen en delen. Hij versterkt onze zin voor harmonie en zelfwaardering. 

 • 7e Chakra 172,06Hz; in je diepste kern ben je stil, daar waar God binnen en buiten je is. Je voelt Eenheid in de grootste betekenis. Je bent je bewust dat alles een Goddelijk bewustzijn heeft en alles bezield is. Je bent vervolmaakt en er is ruimte voor de diepste genezing. 

De tonen van de chakra’s- en planetenstemvorken zijn gebaseerd op het werk van Hans Cousto.

Zij corresponderen precies met de omwentelingen van de planeten rond de zon. Ze kunnen prima toegepast worden op acupunctuurpunten, meridiaantherapie of welke andere energetische methode dan ook.

De planeten volgens Cousto

 • Zon – 126.22 Hz

 • Maan – 210.42 Hz

 • Aarde- 194.18 Hz

 • Mercurius – 141.27 Hz

 • Venus – 221.23 Hz

 • Mars – 144.72 Hz

 • Jupiter – 183.58 Hz

 • Saturnus – 147.85 Hz

 • Uranus – 207.36 Hz

 • Neptunus – 211.44 Hz

 • Pluto – 140.25 Hz

Comments are closed.

Copyright 2015 TVNR Trefpunt Voor nieuwe richtingen

klankkleur-balancing