Kleuren geven d.m.v. hun trillingen (frequenties) een schat van kosmische informatie door. We zijn in feite hoge intelligente wezens die een lange ontstaansgeschiedenis hebben in de kosmos. Moeder aarde maakt deel uit van die ontwikkeling. We zijn nu toe aan andere informatie die ons innerlijke meer voedt. Oude patronen en de manier waarop we bezig zijn op moeder aarde is niet meer werkzaam .

Het kosmisch plan biedt voor ons ook zijn/haar mogelijkheden. Kunnen we daarop afstemmen en de bedoeling hiervan inzien? Wat doen trillingen in feite met ons? Ben jij bewust dat alles resoneert?

Hoe werken deze frequenties in onze ziel en in ons fysiek lichaam? Is ons denken waarop we het leven zien niet toe aan vernieuwing ? Het zijn allemaal vragen waar ik u graag antwoord op wil geven.

Ik gebruik kleuren in therapeutische en ondersteunende vorm die op afstand naar u overgebracht worden. Deze subtiele energie zorgt ervoor dat het op een dusdanig manier bij u inwerkt dat u het bijna niet eens in de gaten heeft, maar als u later terugkijkt in die periode kan je ontdekken dat er veranderingen hebben plaatsgevonden. Je hebt waarschijnlijk bewust en onbewust een meer harmonische gevoel gekregen en reageert anders op situaties waarop je eerst geen antwoord wist.

Op het fysieke vlak zullen je organen beter doorvoed worden en je zenuwstelsel is versterkt.

We weten allemaal dat bepaalde kleuren die we in huis hebben (geschilderde muren) ons een bepaald gevoel van welbevinden geeft. Niet enkel het oog, dat de kleur ziet, geeft dat aan maar het hele lichaam zal dan resoneren (meetrillen) in de frequentie die we zien die op de muur geschilderd is. Als we een onprettig gevoel hebben of tegen een depressie aanlopen dan werkt de natuur goed mee. De kleuren die daar aanwezig zijn geven ons ons harmonisch gevoel terug. Het is daarom zeker aan te raden om iedere dag minstens een half uur in de natuur te wandelen. In deze tijd zien we steeds meer gekleurd licht in woonkamers om zo de sfeer waarvan we zo kunnen genieten te creëren. We weten allemaal dat licht (kleuren zijn gebroken licht) zich met een enorme snelheid verplaatst. Dit gebeurt dus ook bij die geschilderde muur de kleur verplaatst zich (lichtsnelheid) en komt ons tegemoet. We weten dat als er ergens in het heelal een nieuwe ster is geboren dat het even duurt voordat het ons bereikt (lichtjaren) en toch resoneert naar al die lichtjaren die ster op aarde. Er kunnen gebeurtenissen zijn die we niet eens herkennen maar ontstaan zijn en plots grote veranderingen teweegbrengen in ons bewustzijn.

De mens zelf bestaat uit een handvol mineralen en sterrenstof dus. We weten ook dat wanneer iemand sterft het lichaam ontzield is. Er is dus een bepaalde energie in het fysieke lichaam die ons leven en fysiek lichaam voedt en dus bepaalde frequentie kan hebben. De wetenschap heeft ook reeds lang bewezen dat er in en om ons lichaam bepaalde energie te meten is. Het is een zeer subtiele energie en we noemen dit gemakshalve het elektro magnetisch veld. Onze emoties, ons denken, ons etherisch lichaam hebben allemaal ieder zo haar eigen frequenties.

Kortom we bestaan uit energie en die energie neemt die lichtstralen en ook geluiden in ons op. Onze hele omgeving die we zijn is voelbaar in huis en in de omgeving waar we zijn.

Er is misschien ook zelfs tegenwerking, maar bedoeld als uitdaging om ons gevoel en welbevinden meer naar buiten te kunnen brengen. We zouden elkaar meer mogen ondersteunen en ons meer mogen zien in dit plan. Hierop zien we dus welke enorme veranderingen we ondergaan, waar we ook zijn op elk moment.

Via kleurenondersteuning kunt u veertien weken gratis ondersteuning krijgen, uiteraard zijn donaties welkom. De therapeutische kleurentherapie kost 100 Euro voor eveneens 14 weken waarop om de 6 weken op u word afgestemd. Totaal 3 afstemmingen waarin de eerste en de derde een schrijven ontvangt over mijn bevindingen.

Comments are closed.